Biuletyn Informacji Publicznej
Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

Rejestry, ewidencje, archiwa


Szkoła prowadzi:

 

 • ewidencję uczniów i słuchaczy
 • ewidencję wydanych świadectw ukończenia szkoły, świadectw maturalnych i ich duplikatów
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych, pracowniczych oraz ich duplikatów
 • ewidencję akt osobowych pracowników
 • księgę kontroli zewnętrznej
 • księgi protokołów Rady Pedagogicznej
 • księgi arkuszy ocen
 • księgi inwentarzowe
 • księgę kontroli sanitarnych
 • księgę druków ścisłego zarachowania
 • rejestr zamówień publicznych i remontów
 • rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • rejestr skarg i wniosków
 • rejestr wyjść i wycieczek szkolnych
 • rejestr wypadków uczniów i pracowników
 • rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • szkolną składnicę akt

Autor zmiany: Robert Romantowski-Tomosz
Data wytworzenia: 2013-11-14 13:08:12
Data publikacji: 2013-11-14 13:08:12

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
1 2013-11-14 13:08:12 Publikacja Robert Romantowski-Tomosz