Biuletyn Informacji Publicznej
Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

Struktura organizacyjna


Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ
Powiat Bieruńsko-Lędziński

ul. Św. Kingi 1
43-155 Bieruń
(32) 226 91 00

ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY
Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice
(32) 20 77 437

BEZPOŚREDNI NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWUJE
Wydział Nadzoru nad Przedszkolami, Szkołami i Placówkami

ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice
(32) 20 77 940

WŁAŚCIWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
(32) 616 33 99, 752 00 44


DYREKTOR
Romuald Kubiciel

KADRY I ADMINISTRACJA
Gabriela Wójcik

SEKRETARZ SZKOŁY

Zofia Weiss
 

KSIĘGOWOŚĆ I PŁACE
Halina Kocurek
Barbara Ozimina

PEDAGOG SZKOLNY

Jolanta Saller

PSYCHOLOG SZKOLNY

Ewa Kołodziej

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Bożena Sabat

ORGANY SZKOŁY:


RADA PEDAGOGICZNA
której przewodniczącym jest dyrektor szkoły

RADA RODZICÓW
której przewodniczącą jest p. Elźbieta Błotny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
którego przewodniczącą jest Dawid Nawrocki


Autor zmiany: Robert Romantowski-Tomosz
Data zmiany: 2015-09-16 07:46:25
Data utworzenia: 2015-09-16 07:46:25

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
3 2015-09-16 07:46:25 Dodane Robert Romantowski-Tomosz
2 -0001-11-30 00:00:00 Modyfikacja Robert Romantowski-Tomosz
1 -0001-11-30 00:00:00 Modyfikacja Robert Romantowski-Tomosz