Biuletyn Informacji Publicznej
Liceum Ogólnokształcące
im. Powstańców Śląskich w Bieruniu

Struktura organizacyjna


Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Zarząd Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.


ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ
Powiat Bieruńsko-Lędziński

ul. Św. Kingi 1
43-155 Bieruń

(32) 226 91 00


ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR PEDAGOGICZNY
Kuratorium Oświaty w Katowicach

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice
(32) 606 30 18

WŁAŚCIWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie

ul. Mickiewicza 4
43-600 Jaworzno
(32) 616 33 99, 752 00 44


DYREKTOR
Romuald Kubiciel

KADRY I ADMINISTRACJA
Gabriela Wójcik

SEKRETARZ SZKOŁY

Aleksandra Kuźnik
 

KSIĘGOWOŚĆ I PŁACE
Sylwia Jaromin

Agnieszka Chmielarska

PEDAGOG SZKOLNY

Jolanta Saller

ORGANY SZKOŁY:

RADA PEDAGOGICZNA
której przewodniczącym jest dyrektor szkoły

RADA RODZICÓW
której przewodniczącą jest p. Katarzyna Grzywacz

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
którego przewodniczącą jest Bartosz Kulik


Autor zmiany: Robert Romantowski-Tomosz
Data wytworzenia: 2015-09-16 07:46:25
Data publikacji: 2015-09-16 07:46:25

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
2 2015-09-16 07:46:25 Publikacja Robert Romantowski-Tomosz
1 -0001-11-30 00:00:00 Zmiana Robert Romantowski-Tomosz